Den ökar produktionen av Na+/K+ -adenosintrifosfataser. Protein - T3 stimulerar till bildning av RNA-polymeras I och II, och ...