Detta bränsle heter adenosintrifosfat (ATP). Oxidativ fosforylering är det sista steget i cellandningen. I eukaryota celler ...
Na+/K+-pumpen drives av adenosintrifosfat (ATP). Den pumper 3 natriumioner (Na+) ut av cellen og 2 K+ inn i cellen for hvert ... Det krever energi, og skjer ved spalting av det energibærende molekylet ATP (Adenosintrifosfat). Siden likevektspotensialet for ...
Detta kan sedan fosforyleras till adenosintrifosfat (ATP). Brist på detta enzym kan orsaka njursten och njurskador, eftersom ...
Kontraktionen kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Genom en process som kallas korsbryggecykeln kan sedan aktin och ...
... fosforylas hämmas om det finns stora mängder adenosintrifosfat; om energi redan finns tillgänglig behöves ingen ...
Adenylatcyklaset bildar därefter cAMP inuti cellen av adenosintrifosfat. Sedan cAMP har verkat ombildas den till ...
Kroppen kan även producera oxalättiksyra från pyrodruvsyra med adenosintrifosfat (ATP) som katalysator. C 3 H 3 O 2 O H + C O 2 ...
Kroppens energiomsättning använder också fosforsyra i form av adenosintrifosfat ATP och adenosindifosfat ADP. Fosforsyra är ...
Adenosintrifosfat (ATP) är ett mycket viktigt koenzym. Det är helt dominerande i funktionen att överföra energi mellan olika ...
... monofosfat (AMP) Adenosindifosfat (ADP) Adenosintrifosfat (ATP) ^ MeSH. ...
Adenosindifosfat Adenosintrifosfat Citronsyracykeln Glykolys Oxidativ fosforylering Glukoneogenes Denna biokemi-relaterade ...
... är ett enzym som bildar adenosintrifosfat (ATP) och adenosinmonofosfat (AMP) från adenosindifosfat (ADP). ...
Exempel på koenzymer är NADH, NADPH och adenosintrifosfat. Dessa molekyler överför kemiska grupper mellan enzymer. Ett exempel ...
Enzymet omvandlar adenosintrifosfat, ATP, till cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP. cAMP kan i sin tur sedan aktivera olika ...
I adenosintrifosfat (ATP) finns det två stycken fosfoanhydridbindningar. Dessa binder ihop gammafosfatgruppen och ... Pyrofosforsyra Pyrofosfat Kemisk bindning Adenosintrifosfat ^ [a b] Thomas M. Devlin (red.) (1992): Textbook of Biochemistry. ...
ATP (adenosintrifosfat) fungerar som energitransportör hos alla levande organismer från bakterier och svampar till växter och ... Han tilldelades priset för sitt "klargörande av den enzymatiska mekanismen för syntes av adenosintrifosfat (ATP)". Han delade ...
Exempelvis är Adenosintrifosfat (ATP), - ett derivat av trifosfat - livsnödvändigt. Det innebär att toxisk verkan från ...
Detta inträffar i viktiga processer som proteinkinasen och cellens energihantering (se exempelvis adenosintrifosfat och ...
Stelheten uppkommer av att muskelcellerna i kroppen får syrebrist och därmed slut på energimolekylen ATP (adenosintrifosfat). ...
Den aeroba respirationen äger rum i mitokondrierna, som genererar en viktig molekyl som kallas adenosintrifosfat (ATP). Celler ...
Genom att använda radioaktiv arsenik har forskare kunnat spåra arseniken till proteiner, lipider, adenosintrifosfat, glukos och ...
Förutsättningar för muskelsmärta är att specialiserade nervändar, så kallade nociceptorer, retas, adenosintrifosfat (ATP), och ...
... med minskande adenosintrifosfat(ATP)-produktion. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
Samtidigt frigörs energi som jästen tillgodogör sig i form av "energiladdning" av två molekyler adenosintrifosfat (ATP) per ...
... vilket genererar adenosintrifosfat (ATP). Detta är ett sätt att omvandla det GTP som bildas i citronsyracykeln till ATP. ...
De använder energin från hydrolys av adenosintrifosfat (ATP) för att röra sig över ytor av lämpliga typer som bland annat ...
... är ett cellgift som hindrar bildningen av kemiskt bunden energi, adenosintrifosfat, ATP, i cellerna. Den kan ge ...
... et ansvarar för det sista steget i syntesen av kroppens grundläggande energienhet, adenosintrifosfat (ATP). ATP- ...
Energin som krävs för transporten får HSP70, som är ett ATPas, genom att hydrolysera adenosintrifosfat (ATP). Translokationen ...