För cAMP, se Cykliskt adenosinmonofosfat. Camp är ett engelskt uttryck som syftar på en kulturell stil med inslag av kitsch. ...
Adenylatcyklas bildar cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP, från ATP. Andra enzymer påverkas i sin tur av cAMP, vilket fortleder ...
... är ett enzym som bildar adenosintrifosfat (ATP) och adenosinmonofosfat (AMP) från adenosindifosfat (ADP). ...
Enzymet regleras bland annat av Adenosinmonofosfat och fruktos-2,6-bisfosfat, som båda aktiverar det. Enzymet katalyserar en ...
... består av två huvudgrupper: en adenosinmonofosfat och en FMN (flavinmononukleotid) som länkas tillsammans vid ...
Adenosinmonofosfat (AMP) Adenosindifosfat (ADP) Adenosintrifosfat (ATP) ^ MeSH. ...
Enzymet omvandlar adenosintrifosfat, ATP, till cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP. cAMP kan i sin tur sedan aktivera olika ...
Ännu mer energi kan frigöras om ATP omvandlas till adenosinmonofosfat (AMP). De energikrävande uppgifterna kan delas in i tre ... Adenosinmonofosfat (AMP) Adenosindifosfat (ADP) Citronsyracykeln Glykolys Oxidativ fosforylering Fosfoanhydridbindning ...
Adenosinmonofosfat Adenosintrifosfat Citronsyracykeln Glykolys Oxidativ fosforylering Glukoneogenes Denna biokemi-relaterade ...
Därför har dissociation av ATP genom hydrolys till adenosindifosfat (ADP) eller adenosinmonofosfat (AMP) ett negativt ...
... vilket genererar adenosinmonofosfat, AMP. Detta kan sedan fosforyleras till adenosintrifosfat (ATP). Brist på detta enzym kan ...
Gq - aktiverar fosfolipas C. G-proteinkopplade receptorer Cykliskt adenosinmonofosfat Wikimedia Commons har media som rör G- ...
... ombildas till adenosinmonofosfat (AMP). ^ Bra Böckers lexikon, 1979. Fosfat Wikimedia Commons har media som rör Pyrofosfat. ...
Gαi aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas, som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat, ...
Sutherland upptäckte hur det biologiska ämnet cAMP (cykliskt adenosinmonofosfat) fungerar som en "andrahandsbudbärare", som ...
... och adenosinmonofosfat (AMP). Detta är ett viktigt steg i syntesen av puriner och pyrimidiner. Överdriven aktivitet hos detta ...
... , även känd som 5'-adenylsyra och förkortas AMP, är en nukleotid som finns i RNA. Det är en ester mellan ...
... , adenosin-3',5'-vätefosfat, Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad, cyklisk nukleotid som ... Nedbrytningen av cAMP till adenosinmonofosfat reglerar nivån av cAMP i cellerna. cAMP fungerar som en sekundär budbärare åt ... Sedan cAMP har verkat ombildas den till adenosinmonofosfat av enzymet fosfodiesteras. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Cykliskt_adenosinmonofosfat&oldid=20560234" ...
Ännu mer energi kan frigöras om ATP omvandlas till adenosinmonofosfat (AMP). De energikrävande uppgifterna kan delas in i tre ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...