Kroppens energiomsättning använder också fosforsyra i form av adenosintrifosfat ATP och adenosindifosfat ADP. Fosforsyra är ...
Adenosindifosfat Adenosintrifosfat Citronsyracykeln Glykolys Oxidativ fosforylering Glukoneogenes Denna biokemi-relaterade ...
... är ett enzym som bildar adenosintrifosfat (ATP) och adenosinmonofosfat (AMP) från adenosindifosfat (ADP). ...
... monofosfat (AMP) Adenosindifosfat (ADP) Adenosintrifosfat (ATP) ^ MeSH. ...
... till adenosindifosfat (ADP), vilket genererar adenosintrifosfat (ATP). Detta är ett sätt att omvandla det GTP som bildas i ...
Trombocyterna utsöndrar granula vilket leder till frisättning av adenosindifosfat och fibrinogen. Adenosindifosfatet bidrar ...
Vid avspjälkning av den yttersta fosfatgruppen bildas adenosindifosfat (ADP) samtidigt som den frigjorda energin kan tas om ...
... trombocyterna utsöndrar granula vilket får till följd att adenosindifosfat och fibrin frisätts. Adenosindifosfatet kommer öka ...
Därför har dissociation av ATP genom hydrolys till adenosindifosfat (ADP) eller adenosinmonofosfat (AMP) ett negativt ...
... , i form av adenosin, är också en del av adenosintrifosfat (ATP) och adenosindifosfat (ADP) som har en grundläggande ...
Det katalyserar bildandet av ATP från adenosindifosfat (ADP) och fria fosfatgrupper genom att en del av enzymet roterar. Den ...
Vid avspjälkning av den yttersta fosfatgruppen bildas adenosindifosfat (ADP) samtidigt som den frigjorda energin kan tas om ...
Energi frigörs ur ATP genom att den tredje fosfatgruppen dissocierar genom hydrolys vilket resulterar i adenosindifosfat (ADP) ... Adenosinmonofosfat (AMP) Adenosindifosfat (ADP) Citronsyracykeln Glykolys Oxidativ fosforylering Fosfoanhydridbindning ...
Vid avspjälkning av den yttersta fosfatgruppen bildas adenosindifosfat (ADP) samtidigt som den frigjorda energin kan tas om ...
... ets funktionella grupp förenas ofta med adenosindifosfat till flavin-adenin-dinukleotid (FAD), och återfinns i andra ...
... eller ADP är ett ämne som medverkar i de flesta energiutvinnande processer i ämnesomsättningen. Det fungerar ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Adenosindifosfat&oldid=44627228" ...
... en adenosindifosfat, och därmed tillverka en ATP. Växter, vissa bakterier (till exempel vissa cyanobakterier) och vissa ...
... använder den energiminskning och entropiökning som detta innebär till att producera ATP genom att kombinera adenosindifosfat ( ...
3] Energi frigörs ur ATP genom att den tredje fosfatgruppen dissocierar genom hydrolys vilket resulterar i adenosindifosfat ( ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...