Brist på adenosindeaminas orsakas av mutationer på genen som kodar för proteinet. Detta är en bidragande orsak till omkring 15 ... Adenosindeaminas är ett enzym är involverat i metabolismen av puriner, det deaminerar nukleotiden adenosin till inosin genom ... Brist på adenosindeaminas behandlas med benmärgstransplantation. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... Nivåerna av S-adenosylhomocystein ökar eftersom adenosindeaminas är ett viktigt enzym i återanvändandet av puriner, en process ...