Systemet följde med in i Telia AB och används till viss del fortfarande trots många försök att ersätta det med nyare teknik ADB ... Sundsvall]: Televerket ^ Lernevall, Sven; Bengt Åkesson (1997). "27 ADB-verksamhet". Svenska Televerket. D. VII. Från myndighet ...
Visible Ink Press (ISBN 1-57859-086-8). ADB biography, på engelska. ...
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). band 21, Duncker & Humblot, Leipzig 1885, sid. 246-248. (artikel finns på tyska hos ...
En gemensam söktjänst för ADB, NDB, ÖBL och HLS erbjuder Biographie-Portal. Dictionary of National Biography (DNB). Utkom i sin ... Kortare, men i många fall mer aktuella, biografier än NDB och ADB tillsammans kan erbjuda. Österrike: Österreichisches ... Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). 56 volymer. 1875-1912. Utgiven av Historiske Kommission vid bayerska vetenskapsakademien ... Bd 1-10 (1999-2005). Tyskland: Ett gemensamt register till ADB och NDB finns tillgängligt på webben. ...
ADB).. Leipzig: Duncker & Humblot. sid. 103 ^ [a b] Nordisk familjebok. 1923. sid. Andra upplagans supplement ...
Otto Hunziker, red (1890). "Schinz, Rudolf" (på tyska). Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). "31". Duncker & Humblot. sid. 303 ...
"adb.anu.edu.au". http://adb.anu.edu.au/biography/mccormick-peter-dodds-7323. Läst 10 november 2017. Denna artikel om en musiker ...
Deutsche Biographie (ADB) (tyska). ...
Deutsche Biographie (ADB & NDB) (tyska). ...
i Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 38, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 234 f. Walther Killy: Literaturlexikon. ...
In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, ss. 376-378. Walter Hollweg: Coccejus, ...
In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 52, Duncker & Humblot, Leipzig 1906, S. 294-296. Guido Heinrich: Louise Aston. ...
För andra betydelser, se ADB. Automatisk databehandling (ADB) var från slutet av 1950-talet och fram till slutet av 1980-talet ... Begreppet ADB-system har idag kommit att ersättas av affärssystem eller back office. Gunnar Brickner, Torsten Odervall, ABC om ... Ofta utlästes ADB som administrativ databehandling (i motsats till teknisk databehandling TDB och numerisk analys) och enligt ... ADB : automatisk databehandling (1959), Libris 1211983 SOU 1961:60 Den automatiska databehandlingens teknik, Libris 13927104 ...
Adb.online.anu.edu.au. http://www.adb.online.anu.edu.au/biogs/A060326b.htm. Läst 4 september 2011. ^ [a b] "Kort historisk ...
I: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 27, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, Sid. 544 f. Abraham Jacob van der Aa: ...
In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol 22, Duncker & Humblot, Leipzig 1885, p. 515-517. Litteratur rörande August ...
I: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 13, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 743-745.. ...
In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 34, Duncker & Humblot, Leipzig 1892, S. 689. H. Fritsch: Geschichte des ...
In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 11 f. Crankshaw, Edward: Maria Theresa. ...
i Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 40, s. 444-448. ...
I: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 34, Duncker & Humblot, Leipzig 1892, s. 778-782. ^ Andrea Heinz: Abel Seyler. I ...
Institutionen för Informationsbehandling ADB (IBADB); samt Försvarets forskningsanstalt FOA, numera FOI, och dess institution ...
ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig, s. 402-409. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...
Om tankepsykologi för ADB-folk (tillsammans med Karl-Gustaf Wærn). Stockholm: Liber förlag, 1984. Cognitive aspects of computer ... ISBN 91-20-03649-3 ^ Wærn, Yvonne; Waern Karl-Gustaf (1984). Tänkande pågår: om tankepsykologi för ADB-folk. Bättre data, 99- ...
Wikisource har originalverk relaterade till ADB. ADB - Alla artiklarna med full text och fullständigt register Deutsche ... ADB omfattar omkring 26 500 personer döda före år 1900 som var verksamma inom det tyska språkområdet. Nederländerna inkluderas ... Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) är ett biografiskt uppslagsverk i 56 band som den historiska kommissionen inom Bayerische ... Gemensam sökning i ADB - NDB - ÖBL (Österrike) - HLS (Schweiz). ...
Även ADB-register med individuppgifter 1960-1990 har överlämnats. 1946 till 1991 genomförde skattemyndigheten mantalsskrivning ...
http://adb.anu.edu.au/biography/bryant-mary-1843. ...
http://adb.anu.edu.au/biography/watling-thomas-2776. Läst 17 november 2012. ^ Pearce, Barry. (1989). Australian Artists, ...