Acklimatisering Excitotoxicitet "allostas", i Henry Egidius, Psykologilexikon. ...
Syrgas är ett sätt att förhindra HAPE liksom acklimatisering inför höghöjdsbestigningar. Vid akuttillstånd ges exempelvis ...
Possebon pratade flytade engelska vid sin ankomst, vilket underlättade hans acklimatisering. Han gjorde sin A-lagsdebut i ...
Under hans forskningsarbeten utarbetade Wyss-Dunant termen dödszonen i en artikel om acklimatisering. Artikeln publicerades i ...
Därefter arbetade han vid Institutet för djurhybridisering och acklimatisering i nationalparken Askanija-nova nära Cherson i ...
En möjlig förklaring är att det avgjort högre tempot i tävlingarna krävde en längre period av acklimatisering. ...
Förutom att ha själva avrättningsfaciliteterna inom fängelsets murar används fängelset primärt för acklimatisering av interner ...
Acklimatisering är viktigt och även då drabbas de flesta bestigare av höjdsjuka. Ungefär tio klättrare dör av detta varje år ... En korrekt acklimatisering kräver däremot att tid avsätts i varje klättringsförsök på hög höjd. Tanzaniska Medical Services ...
... vilket enligt dåvarande förbundskaptenen Lars-Gunnar Pettersson berodde på för kort acklimatisering på hög höjd. Ingen av de ...
Hans främsta verksamhet var som plantagedirektör, varvid Lidbeck ivrade för nyttiga växters införande och acklimatisering i ...
Som acklimatisering inför Gasherbrum II klättrade Fredrik och Jørgen upp till 5950 meter på Laila Peak (6069 m) och åkte ...
Acklimatisering innebär bland annat ökad urinproduktion, den åtföljande förändringen av blodets surhetsgrad (pH) möjliggör ... Med sjunkande syretryck och otillräcklig acklimatisering över 3 500 meters höjd uppträder allt oftare de två varianterna av ... acklimatisering. Gällande säkerhetsregler talar om att inte stiga mer än 300-500 meters höjd per nattläger över 3 000 meters ...
De är användbara för acklimatisering, innan man ger sig på de högre topparna och givetvis som uppstigningar i sig själva. ...
... varigenom han inlade förtjänster om växternas acklimatisering, m.m. Han lämnade därjämte bidrag till George Benthams "Flora ...
Bergtall Invasiv art Förvildning Acklimatisering Dingo Kaniner i Australien. ...
Människor anpassar sig också till hög höjd och denna acklimatisering kan pågå i flera år. De som under lång tid bor på hög höjd ... Acklimatisering kallas den process, eller resultatet av denna process, då en organisms fysiologiska funktioner anpassas till ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Acklimatisering&oldid=40025211" ...
... samt sysslade från 1907 med karakulrasens acklimatisering och användning i Europa (för skinnets skull). Han skrev bland annat ...
... är syreanrikning nödvändig för att förhindra höjdsjuka på människor som inte genomgår förebyggande acklimatisering och ...