Acetylkolin utsöndras i utrymmet mellan nerv och muskel och bryts ner av enzymet acetylkolinesteras. Enzymet tar emot ...
... bryts snabbt ned av enzymet acetylkolinesteras och synapsen är redo att ta emot en ny signal. ...
Synapsklyftan är typiskt cirka 100 nm bred och innehåller bland annat enzymet acetylkolinesteras, vilket påskyndar ...
... har en dubbel verkningsmekanism och verkar genom att dels hämma acetylkolinesteras, dels genom att potentiera ...
... oxideras till paraoxon som angriper enzymet acetylkolinesteras vilket leder till att nervsystemet paralyseras. ...
Det är en kovalent hämmare av acetylkolinesteras - det enzym som ansvarar för nedbrytningen av acetylkolin i synapsen i de ...
Acetylkolinesteras, inte kan bryta ner muskarinet. Exkretion av muskarin sker främst i Njurarna, och giftet lämnar till sist ...
... är ett enzym som bryter ned acetylkolin, en signalsubstans i nervsystemet. Om acetylkolinesteras på något ... Några av de första nervgaserna verkade genom att inhibera acetylkolinesteras, till exempel tabun. Eftersom acetylkolin finns i ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetylkolinesteras&oldid=43831804" ...
Acetylkolinesterashämmare, som rivastigmin, galantamin och donepezil, hämmar enzymet acetylkolinesteras vilket gör att ...