... byggs upp av N-acetylmuraminsyra och N-acetylglukosamin sammanlänkade av pentaglycinbroar (beta 1-4) med ...
... (förkortas NAG, eller GlcNAc) är ett derivat av monosackariden glukos. N-acetylglukosamin finns i många ... N-acetylglukosamin kan också komma att få medicinsk användning, då tester där det använts mot autoimmuna sjukdomar visat viss ... Utöver det kan N-acetylglukosamin polymeriseras med glukuronsyra för att bilda hyaluronsyra, en glykosaminoglykan. ...
N-acetylglukosamin (N-acetyl-D-glukosamin, ofte forkortet GlcNAc) er et monosakkarid afledt af glukose. ... Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=N-acetylglukosamin&oldid=6933353" ...