Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Leverskydd med sibilinin (extrakt från mariatistel) och acetylcystein. Man försöker öka utsöndringen genom att påskynda diures ...
Vid paracetamolförgiftning kan acetylcystein användas som antidot, men det måste ges så tidigt som möjligt innan leverns ... Acetylcystein verkar genom att tillhandahålla kroppen sulfhydrylgrupper som kan konjugeras med NAPQI. Paracetamol är starkt ... Som antidot (motgift) vid överdosering av paracetamol används acetylcystein, ofta intravenöst. Acetylcysteinets verkan mot ...
Även det slemlösande medlet acetylcystein är ett välanvänt läkemedel vid behandling av KOL. ^ "From the Global Strategy for the ...
Paracetamol - antidot: Acetylcystein Arsenik - antidot: Ferrihydroxid Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel ...
Studier av den vanligaste trippelbehandlingen med kortikosteroider, azatioprin och N-acetylcystein har i kliniska studier visat ...
Aktiverat kol Acetylcystein Atropin Kalciumglukonat Metyltioniniumklorid (metylenblått) Naloxon Penicillamin Berlinerblått ...
... hyperton S01XA04 Kaliumjodid S01XA05 Natriumedetat S01XA06 Etylmorfin S01XA07 Alum S01XA08 Acetylcystein S01XA09 Jodheparinat ...
Fastän stora mängder av svavel-innehållande aminosyror som acetylcystein kan öka mängden glutation så finns inga evidens för ...
Guajakolsulfonat R05CA10 Kombinationer R05CA11 Levoverbenon R05CA12 Hederae helicis folium R05CA13 Cineol R05CB01 Acetylcystein ...
V03AB18 Kaliumpermanganat V03AB19 Fysostigmin V03AB20 Kopparsulfat V03AB21 Kaliumjodid V03AB22 Amylnitrit V03AB23 Acetylcystein ...
... är ett mukusreglerande läkemedel, som även används som motgift vid förgiftning med paracetamol. Acetylcystein ... Acetylcystein är en prekursor till glutation. Paracetamol är den aktiva substansen i exempelvis Alvedon, Panodil och Reliv ... Även om acetylcystein generellt är vältolererat, så kan den framkalla kramp i luftvägarna (bronkospasm) även hos icke- ... SU / Östra Sjukhuset Infektionsklininken Göteborg ^ Acetylcystein FASS ^ Kanter, M. Z. (2006). "Comparison of oral and i.v. ...
Som antidot (motgift) vid överdosering av paracetamol används acetylcystein, ofta intravenöst.[2] Acetylcysteinets verkan mot ... Vid paracetamolförgiftning kan acetylcystein användas som antidot, men det måste ges så tidigt som möjligt innan leverns ... nedbrytning har hunnit gå för långt.[18] Acetylcystein verkar genom att tillhandahålla kroppen sulfhydrylgrupper som kan ...
Även det slemlösande medlet acetylcystein är ett välanvänt läkemedel vid behandling av KOL. ...