Av denna anledning har Acetobacter aceti blivit en värdefull resurs för att förstå de mekanismer genom vilka proteiner kan ... Men andra acidofiler, såsom Acetobacter aceti, har en försurad cytoplasma som tvingar nästan alla proteiner i genomet att ... Menzel, U.; Gottschalk, G. (1985). "The internal pH of Acetobacterium wieringae and Acetobacter aceti during growth and ...
... släktet Acetobacter) och jäststammar dör eller blir inaktiva vid högre alkoholhalt. Under Shakespeares tid, på 1600-talet, var ...
Jäsningen sker med hjälp av bakteriekulturer som Acetobacter, Gluconobacter, Gluconacetobacter och jästkulturer som ...
Om ättiksbakterier (Acetobacter Xylinium), som finns i luften överallt, oavsiktligt får tillträde, omvandlar de alkoholen till ...