Syran bildar lätt salter som kallas acetater som precis som nitrater är lösliga i vatten. I innehållsförteckningar på livsmedel ... Många estrar produceras genom reaktion mellan en alkohol och ättiksyra, dessa estrar kallas acetater som till exempel ...
Det är vanligt att bilda silyletrar och acetater via enolsyret. α-kolet på en enol eller ett enolat är sp2-hybridiserat, vilket ...
... ättiksyra tack vare att det antingen bildas en passiv oxidfilm eller acetater som isolerar aluminiumet från oxidationsmedlet. ...
Citronsyrans salter Acetater - Ättiksyrans salter Borater - Borsyrans salter Bensoater - Bensoesyrans salter Stearater - ...
... eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra. Acetatjonen består av en acetylgrupp med en extra syreatom som ger jonen dess laddning -1. Inom kemi brukar acetat förkortas AcO- där Ac står för acetylgruppen och O för den extra syreatomen. Vanligtvis skrivs den CH3CO2- eller CH3COO- ...