Radionuklider, oftast Teknetium-99m (99mTc), kopplas kemiskt till bärarmolekyler av olika slag exempelvis Cardiolite (Sestamibi ... Myoview, pyrofosfat, MAA, technegas, HDP, DTPA, MAG3, DMSA), tillförs kroppen och ansamlas i vissa organ (beroende på hur ...