... och 4-aminobensoesyra konverterar genom enzymet dihydropteroate syntetas till dihydrofolsyra i närvaro av glutamat. ...
Det andra sättet är genom oxidering av 4-nitrotoluen till 4-nitrobensoesyra, som vidare bringas att reagera med tionylklorid, ... Det första sättet består i den direkta reaktionen av 4-aminobensoesyra-etylester med 2-dietylaminoetanol i närvaro av ...