Omladina var ett hemligt tjeckiskt brödraskap av unga arbetare och studenter med nationell, radikal och socialistisk karaktär. En i Prag 1894 mot Omladin aförd högförräderiprocess drog 76 medlemmar därav inför rätta, av vilka större delen dömdes till frihetsstraff, varefter Omladina upplöstes. Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 759 ...