1800- och 1900-talshistoria[redigera , redigera wikitext]. Frankrike gick in i Tchad 1891 och den franska koloniala expansionen ... Genom att besegra och döda Rabih az-Zubayr den 22 april 1900 i slaget vid Kousséri avlägsnade Frankrike ett stort hinder för ... ledde till att Territoire Militaire des Pays et Protectorats du Tchad bildades år 1900. Vid år 1920 hade Frankrike säkerställt ...
1900-talshistoria[redigera , redigera wikitext]. Gåshagas markområde närmast havet i den östra och nordöstra delen var länge ... I början av 1900-talet hade AGA en anläggning för tillverkning av aceton i Gåshaga. Det fanns också en hamn för kol- och ...
Valet blev ett av de mest betydelsefulla i Storbritanniens 1900-talshistoria. Valet hölls bara några månader efter slutet på ...
... är inriktad mot Svenska kyrkans 1900-talshistoria och ärkebiskopsämbetet. Klas Hansson är bror till Per Hansson. 1995 Delning ...
... en 1900-talshistoria, Norstedts Förlag, Stockholm 1997. Hugo Lindström var Ralph Lysells medarbetare på AB Industriell ...
Romanen är framför allt en diskussion om de idéer som ligger bakom 1900-talets modernitet. Kartki z dziennika (Dagboksblad, ... Panna Ferbelin (Fröken Ferbelin, 2011) berättar om några människors öden i Danzig i början av 1900-talet. Tidens ... Framför allt är han intresserad av stadens 1900-talshistoria med dess folkomflyttningar. Gdańsk var huvudsakligen tyskspråkigt ...
... år 1900 uppgick till 627 personer. Efter psykiatrireformen 1995 avvecklades vid Säters mentalsjukhus, förutom den ... "Sjuk 1900-talshistoria". Dalademokraten. 27 juli 2010. http://www.dalademokraten.se/sida/id/129908/. [död länk] ^ Nordisk ...
ISBN 91-7504-158-8 Furhammar, Leif (2001). Den rörliga bildens århundrade: liten allmänbildningsbok om film, TV och 1900- ... talshistoria (1. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. Libris 8348759. ISBN 91-27-59492-0 Furhammar, Leif (1995). Med TV i ...
Det handlar om svensk 1900-talshistoria, och olika händelser presenteras kortfattat i listform. Varje program har ett visst ...
... dramatiserar Tysklands 1900-talshistoria genom att följa olika personers liv genom olika tidsepoker. Serien har gjorts i ...
1900-talet-[redigera , redigera wikitext]. Karlovacs 1900-talshistoria kännetecknas av tekniska framsteg, industrialisering, ... och 1900-talet.[59] I museets utställning finns drygt 1 000 objekt, däribland brandpumpar, uniformer, hjälmar och dokument.[59] ...
Museum Zeitzeug am Eulenturm, utställning med vardagsföremål från Altmarks 1800-tals- och 1900-talshistoria. ... Bronsavgjutning av original från Siegesallee i Berlin, skulpterad av Ludwig Manzel år 1900. ... 1827-1900) publicerat en text 1883 i ämnet som pekar på motsägelser i domen ses fallet i modern tid som ett troligt ...
Med mer än 2 000 döda var det costaricanska inbördeskriget den blodigaste händelsen i landets 1900-talshistoria. Efter ...
Lisa Brunnström (Stockholm: Arkitektur förlag, 2004). Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, ...
... har 278 km järnväg som dock inte längre är i kommersiell drift sedan slutet av 1900-talet.[1] Järnvägen kopplade en ... Med mer än 2 000 döda var det costaricanska inbördeskriget den blodigaste händelsen i landets 1900-talshistoria. Efter ...
I filmen "Vårt Löddeköpinge-som vi minns det" berättas om de första 50 åren av Löddeköpinges 1900-talshistoria. Löddeköpinge ...
Svensk Industridesign, en 1900-talshistoria, Norstedts förlag, 1997 Sköna Hem, 1900-talets svenska formgivare Residence, " ...
... en kvinnas väg till självständighet och Mexikos omvälvande 1900-talshistoria. I sina essäer skrev Fuentes om både litteratur, ...
I början av 1900-talet började Hasselblads Fotografiska AB att distribuera spelfilm i Sverige. Så småningom började man även ... Svensk industridesign, en 1900-talshistoria, sida 113 ^ Karlsten (1981), s. 61. ^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från ...
I Lindbergs bibliografi märks hans stora stadshistoriska verk om Stockholms stads 1800-talshistoria. Folke Lindberg var son ... Folke Lindberg (1980). Växande stad: Stockholms stadsfullmäktige 1862-1900. Monografier utgivna av Stockholms stad. Stockholm: ... till Erik Lindberg, professor vid Konstakademin och Sveriges ledande mynt- och medaljgravör under 1900-talets första hälft. ...
Med mer än 2 000 döda var det 44 dagar långa inbördeskriget den blodigaste händelsen i Costa Ricas 1900-talshistoria. ... Det costaricanska inbördeskriget var den blodigaste händelsen i Costa Ricas 1900-talshistoria. Det varade i 44 dagar, mellan 12 ...
Här väcks minnen till liv hos den som upplevt vår 1900-talshistoria. För de mindre finns lekmiljöer i alla utställningar. ...
Under 1990-talet etablerades ett onyanserat sätt att skriva om Sveriges 1900-talshistoria. Till skillnad från vad filmen påstår ...
Målningarna i Agneta Wredes förmak magasinerades i början av 1900-talet, men hittades, såsom ovan nämnts, efter många år på S:t ... ISBN 91-0-039434-3. ^ Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan ... år 1900 och hamnade i Stockholms handelskammares hus vid Västra Trädgårdsgatan 9. Men Agneta Wredes förmak har återfått sina ... 1820-1900), friherre, kammarherre, han var slottets siste kommissarie under åren 1845-1853. Godset förblev i ätten Stierncronas ...
Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ^ Brommaboken 1990, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Bromma ...
Författaren och sociologen Horst Bosetzky har i flera böcker skildrat Schmöckwitz 1900-talshistoria. Kulturminnesmärkta hus vid ...
Romanen är en familjekrönika i flera generationer som skildrar Europas mörka 1900-talshistoria. Den hyllades vid sin utgivning ...
... öden och Mexikos omvälvande 1900-talshistoria. Fuentes, Carlos; Helms, Elisabeth (2002). Åren med Laura Díaz. Natur & Kultur. ...
Det gör den till Sveriges största och intar en särställning inom det svenska försvarets 1900-talshistoria. Fram till sommaren ... åren 1900-1916. Från september 2005 utgörs garnisonen av Norrbottens regemente samt Artilleriregementet. Flertalet av de ...
Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ...
ISBN 91-7486-965-5 Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, 1997 Gustavsberg 150 år, Helena ...
... en 1900-talshistoria, sida 113 ^ Westman, 1999 Wikimedia Commons har media som rör Hasselblad (kamera). Bilder & media ...
Det handlar om svensk 1900-talshistoria, och olika händelser presenteras kortfattat i listform. Varje program har ett visst ...
Målningarna i Agneta Wredes förmak magasinerades i början av 1900-talet, men hittades, såsom ovan nämnts, efter många år på S:t ... 1845-1853 David Erik Stierncrona (1820-1900), den förres son, friherre, kammarherre, han var slottets siste kommissarie ... Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ... år 1900 och hamnade i Stockholms handelskammares hus vid Västra Trädgårdsgatan 9. Men Agneta Wredes förmak har återfått sina ...
... s målningar speglar tre teman inom Amerikas 1800-tals historia: upptäckt, utforskning och nybebyggelse. ... Albert Bierstadt (1830-1902) Frederic Edwin Church (1826-1900) Thomas Cole (1801-1848) Jasper Francis Cropsey (1823-1900) ...
Valet blev ett av de mest betydelsefulla i Storbritanniens 1900-talshistoria. ...
Namnet Gyllin kommer från den person som ägde en stor bit av Bjärred i början av 1900-talet. Lödde å (som ovan Kävlinge kallas ... Bjärreds 1900-talshistoria berättas bl.a. i filmerna "Vårt Bjärred-Förr och Nu" och "Minnen från Borgeby med Löddesnäs" Första ...
Den började utges år 1900 och distribueras idag över hela Kroatien. Novi list har i politisk mening en center-vänster-profil ... Mot bakgrund av stadens turbulenta 1900-talshistoria med totalitära styrelseskick (fascism och kommunism), demografiska ... tillkom under 1800-talet eller 1900-talets början. Dessa byggnader är företrädesvis belägna i de centrala delarna av staden. ...
... och 1800-talet samt Uppsala stads 1900-talshistoria. Hans Norman växte upp i Edsbergs församling i Närke. Han tog studentexamen ...
Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, 1997. *Bruksföremål av plast: materialen, formgivarna ... Form 1900: Karin Björquist - bruksvarans prästinna Arkiverad 18 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. ... Hon räknas vid sidan av Wilhelm Kåge och Stig Lindberg som en av 1900-talets mest betydande svenska formgivare och keramiker, ... år 1900.[23] 1910 anställdes även den första kvinnliga konstnären, Beata Mårtensson.[24][25] ...
ISBN 91-7486-965-5 Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, 1997 www.designarkiv.se ^ J.H. ...