I Lindbergs bibliografi märks hans stora stadshistoriska verk om Stockholms stads 1800-talshistoria. Folke Lindberg var son ...
1994) Systemskiftet - En 1800-talshistoria Maria Borelius ^ [a b c] Gunnar Jonsson (17 oktober 2006). "Stegö Chilò arg men inte ...
The Hudson River School, på svenska även Hudson River-skolan, var en amerikansk konststil på mitten av 1800-talet med ... Hudson River Schools målningar speglar tre teman inom Amerikas 1800-tals historia: upptäckt, utforskning och nybebyggelse. ...
De förknippas framför allt med USA:s 1800-talshistoria, och är vanliga i berättelserna om Vilda västern. Cowboykulturen med sin ...
Stadens historiska stadskärna med 1800-talsbebyggelse Ivinson Mansion med trädgård Universitets gamla huvudbyggnad, Old Main ... Wyoming Territorial Penitentiary är Wyomingterritoriets historiska fängelse från 1800-talet, med utställningar om fängelsets ...
... s 1900-talshistoria kännetecknas av tekniska framsteg, industrialisering, stora politiska förändringar och även krig. ... Karlovacs brandväsende spår sina rötter från år 1871 och i museet berättas dess historia under 1800- och 1900-talet. I museets ... Ur politisk och kulturell synvinkel var staden under 1800-talet en av de viktigare centrumen för den kroatiska nationella ... Trots tekniska och kulturella framsteg under 1800-talet förlorade Karlovac under århundradets andra hälft sin betydelse som ...
... vars uppgång och fall kom att dominera ortens 1900-talshistoria. Huvudartikel: Fredriksbergs pappersbruk I Fredriksberg ... Under 1800-talet kom dock skogshantering att successivt spela en större roll som en av ortens näringar och man lät under 1800- ... Under 1800-talets senare hälft kom järnhanteringen successivt att förlora sin dominerande ställning i Bergslagen och ersättas ... Namnet Fredriksberg valdes för att hedra kung Fredrik I. Under både 1700- och 1800-talen var järnhanteringen den dominerande ...
... och 1900-talshistoria. Kopparsmedjan från 1600-talet Norr om staden passerar Bundesstrasse 188 som förbinder staden med de ... Till skillnad från i många andra städer i Tyskland under 1800-talet valde man att behålla och delvis restaurera de medeltida ...
Med mer än 2 000 döda var det costaricanska inbördeskriget den blodigaste händelsen i landets 1900-talshistoria. Efter ... Sedan slutet av 1800-talet har Costa Rica emellertid upplevt två betydande våldsperioder. År 1917 blev Costa Rica en diktatur ... Jamaicanska invandrare under 1800-talet tog med sig en engelsk dialekt som idag talas i vissa delar av framförallt Limón, ... Majoriteten av afrocostaricanerna är kreolengelsktalande ättlingar till 1800-talets svarta jamaicanska gästarbetare, eller ...
Med mer än 2 000 döda var det costaricanska inbördeskriget den blodigaste händelsen i landets 1900-talshistoria. Efter ... Sedan slutet av 1800-talet har Costa Rica emellertid upplevt två betydande perioder med våld. År 1917 blev Costa Rica en ...
Brittiska författare under 1800-talet, Alumner från Christ Church, Oxford, Födda 1794, Avlidna 1865, Män, Svensk uppslagsbok, ... utgivna under titeln The Greville Memoirs i 8 band 1875-1887 utgör ett värdefullt bidrag till Englands 1800-talshistoria. ...
1800-1866) Materialet i denna artikel är helt eller delvis hämtat från engelskspråkiga Wikipedia. ^ [a b] SNAC, SNAC Ark-ID: ... är fortfarande en kontroversiell person i Skottlands 1800-talshistoria. Dessutom ägde han stora domäner i Staffordshire och ...
... s karriär saknar på många sätt motstycke i svensk 1900-talshistoria. Hon var en sinnebild för "den nya kvinnan" - de ... högutbildade, intellektuella kvinnor vilka i slutet av 1800- och i början av 1900-talet ställde krav på ekonomiskt oberoende, ...
Därefter har han publicerat flera studier om 1800-talets stora utvandring samt om kolonin Nya Sverige under 1600-talet. Hans ... Nordic Migration to the New World after 1800 (tills. med H. Runblom). (engelska) Närkes militärhistoria (red. tills. med Lars- ... och 1800-talet samt Uppsala stads 1900-talshistoria. Hans Norman växte upp i Edsbergs församling i Närke. Han tog studentexamen ... och 1800-talet. Han var verksam vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet och har även skrivit om militärhistoriska ...
Bohusläns 1800-talshistoria är bakgrunden till trilogin med titlarna Eviga hav (1952), Vägen mot gryningen (1953) och Tysta ...
Fridericias specialområde var dansk 1600-talshistoria. Han var från början främst inriktad på de utrikespolitiska sammanhangen ... I samband med sin lärarverksamhet utarbetade Fridericia en serie handböcker över 1600-1800-talens allmänna historia, utgångna i ... Personer i Danmark under 1800-talet, Personer från Köpenhamn, Födda 1849, Avlidna 1912, Män). ...
Åren 1849-50 lät han i ett över 500 sidor stort verk utge svenska dokument som berörde Finlands 1600-talshistoria. ... Personer i Finland under 1800-talet, Ledamöter av Vitterhetsakademien, Födda 1822, Avlidna 1902, Män, Personer från Kuopio, ...
Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ^ Brommaboken 1990, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Bromma ... Vid mitten av 1800-talet bodde dragonen Gustaf Abraham Pihl på torpet. Då fick torpet namnet Abrahamsberg. (BHF & SSM) Torpet ... Skålropar anses vara från bronsåldern (1800-500 f.Kr.). (BHF & SSM) Bronsålderslämningar på Skidbacksberget, Abrahamsberg, (RAÄ ...
Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ^ Brommaboken 1990 ... Agneta Wrede bodde på Åkeshovs slott till sin död 1800. Fem generationer Stierncrona bodde på Åkeshov från 1720 fram till år ... En stor ladugård väster om gården tillkom under 1800-talets senare del. Gården skildras i Uplands Herregårdar med beskrivande ... 1747 gifte han sig med friherrinnan Agneta Wrede af Elimä (1718-1800), dotter till riksrådet, friherre Fabian Wrede af Elimä ( ...
I filmerna Vårt Bjärred-Förr och Nu och Minnen från Borgeby med Löddesnäs berättas om Bjärreds 1900-talshistoria. Lokal-TV- ... Orten växte upp som badort till Lund under de sista åren av 1800-talet. År 1899 påbörjades bygget av den elva kilometer långa ...
... en 1900-talshistoria, sid:113 ^ http://www.foretagsamheten.se/Entreprenorer/Entreprenorer/Victor-Hasselblad-/ ^ Michael Collins ... Släkten Hasselblad har en historia inom fotografin sedan mitten av 1800-talet. Hasselblads egen kameratillverkning startade år ...
Mot bakgrund av stadens turbulenta 1900-talshistoria med totalitära styrelseskick (fascism och kommunism), demografiska ... Under 1700- och 1800-talet styrdes staden av österrikare, ungrare och kroater för att 1870 slutligen knytas till den ungerska ... Rijeka har under större delen av sin moderna historia varit en viktig hamnstad och från 1800-talet ett viktigt industriellt ... Under den österrikiska och österrikisk-ungerska administrationen på 1800-talet upplevde Rijeka ekonomisk tillväxt och flera av ...
2014 Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, 1997 Bruksföremål av plast: materialen, ... Namnet på godset var Farsta och båda namnen användes parallellt fram till att det delades upp i början av 1800-talet: godset ...