... och 1900-talshistoria[redigera , redigera wikitext]. Frankrike gick in i Tchad 1891 och den franska koloniala expansionen ledde ...
I Lindbergs bibliografi märks hans stora stadshistoriska verk om Stockholms stads 1800-talshistoria. Folke Lindberg var son ...
... och 1900-talshistoria. ... Till skillnad från i många andra städer i Tyskland under 1800- ... Museum Zeitzeug am Eulenturm, utställning med vardagsföremål från Altmarks 1800-tals- ...
The Hudson River School, på svenska även Hudson River-skolan, var en amerikansk konststil på mitten av 1800-talet med ... Hudson River Schools målningar speglar tre teman inom Amerikas 1800-tals historia: upptäckt, utforskning och nybebyggelse. ...
Med mer än 2 000 döda var det costaricanska inbördeskriget den blodigaste händelsen i landets 1900-talshistoria. Efter ... Sedan slutet av 1800-talet har Costa Rica emellertid upplevt två betydande perioder med våld. År 1917 blev Costa Rica en ...
Med mer än 2 000 döda var det costaricanska inbördeskriget den blodigaste händelsen i landets 1900-talshistoria. Efter ... Sedan slutet av 1800-talet har Costa Rica emellertid upplevt två betydande våldsperioder. År 1917 blev Costa Rica en diktatur ... Jamaicanska invandrare under 1800-talet tog med sig en engelsk dialekt som idag talas i vissa delar av framförallt Limón, ... Majoriteten av afrocostaricanerna är kreolengelsktalande ättlingar till 1800-talets svarta jamaicanska gästarbetare, eller ...
1994) Systemskiftet - En 1800-talshistoria Maria Borelius ^ [a b c] Gunnar Jonsson (17 oktober 2006). "Stegö Chilò arg men inte ...
... utgivna under titeln The Greville Memoirs i 8 band 1875-1887 utgör ett värdefullt bidrag till Englands 1800-talshistoria. ...
De förknippas framför allt med USA:s 1800-talshistoria, och är vanliga i berättelserna om Vilda västern. Cowboykulturen med sin ...
1800-1866) Materialet i denna artikel är helt eller delvis hämtat från engelskspråkiga Wikipedia. Denna artikel om adel eller ... är fortfarande en kontroversiell person i Skottlands 1800-talshistoria. Dessutom ägde han stora domäner i Staffordshire och ...
Fridericias specialområde var dansk 1600-talshistoria. Han var från början främst inriktad på de utrikespolitiska sammanhangen ... I samband med sin lärarverksamhet utarbetade Fridericia en serie handböcker över 1600-1800-talens allmänna historia, utgångna i ...
Stadens historiska stadskärna med 1800-talsbebyggelse Ivinson Mansion med trädgård Universitets gamla huvudbyggnad, Old Main ... Wyoming Territorial Penitentiary är Wyomingterritoriets historiska fängelse från 1800-talet, med utställningar om fängelsets ...
... vars uppgång och fall kom att dominera ortens 1900-talshistoria. I Fredriksberg återupptogs också en kalkstensgruva, vars ... Under 1800-talet kom dock skogshantering att successivt spela en större roll som en av ortens näringar och man lät under 1800- ... Under 1800-talets senare hälft kom järnhanteringen successivt att förlora sin dominerande ställning i Bergslagen och ersättas ... Namnet Fredriksberg valdes för att hedra kung Fredrik I. Under både 1700- och 1800-talen var järnhanteringen den dominerande ...
Därefter har han publicerat flera studier om 1800-talets stora utvandring samt om kolonin Nya Sverige under 1600-talet. Hans ... Nordic Migration to the New World after 1800 (tills. med H. Runblom). (engelska) Närkes militärhistoria (red. tills. med Lars- ... och 1800-talet samt Uppsala stads 1900-talshistoria. Hans Norman växte upp i Edsbergs församling i Närke. Han tog studentexamen ... och 1800-talet. Han var verksam vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet och har även skrivit om militärhistoriska ...
... s 1900-talshistoria kännetecknas av tekniska framsteg, industrialisering, stora politiska förändringar och även krig. ... 1800-talet[redigera , redigera wikitext]. Åren 1803-1811 anlades Lujzijana-vägen som förband Karlovac med den viktiga ... Ur politisk och kulturell synvinkel var staden under 1800-talet en av de viktigare centrumen för den kroatiska nationella ... år 1871 och i museet berättas dess historia under 1800- och 1900-talet.[59] I museets utställning finns drygt 1 000 objekt, ...
Bohusläns 1800-talshistoria är bakgrunden till trilogin med titlarna Eviga hav (1952), Vägen mot gryningen (1953) och Tysta ...
... och 1900-talshistoriaRedigera. Frankrike gick in i Tchad 1891 och den franska koloniala expansionen ledde till att Territoire ...
Wyoming Territorial Penitentiary är Wyomingterritoriets historiska fängelse från 1800-talet, med utställningar om fängelsets ...
Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ^ Brommaboken 1990, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Bromma ... Vid mitten av 1800-talet bodde dragonen Gustaf Abraham Pihl på torpet. Då fick torpet namnet Abrahamsberg. (BHF & SSM) Torpet ... Skålropar anses vara från bronsåldern (1800-500 f.Kr.). (BHF & SSM) Bronsålderslämningar på Skidbacksberget, Abrahamsberg, (RAÄ ...
... s 1900-talshistoria berättas bl.a. i filmerna "Vårt Bjärred-Förr och Nu" och "Minnen från Borgeby med Löddesnäs" Första ... Orten växte upp som badort till Lund under slutet av 1800-talet. 1899 påbörjades bygget av en 11 km lång järnväg mellan Lund ...
ISBN 91-0-039434-3. ^ Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan ... Agneta Wrede bodde på Åkeshovs slott till sin död 1800. Fem generationer Stierncrona bodde på Åkeshov från 1720 fram till år ... En stor ladugård väster om gården tillkom under 1800-talets senare del. Gården skildras i Uplands Herregårdar med beskrivande ... 1747 gifte han sig med friherrinnan Agneta Wrede af Elimä (1718-1800), dotter till riksrådet, friherre Fabian Wrede af Elimä ( ...
1900-talshistoria[redigera , redigera wikitext]. Gåshagas markområde närmast havet i den östra och nordöstra delen var länge ... På kartor från 1700-1800-talet över Lidingö finns ett stort antal strömmingsvarp markerade runt om ön. Varparna var fasta ...
... en 1900-talshistoria, sida 113 ^ Westman, 1999 Wikimedia Commons har media som rör Hasselblad (kamera). Bilder & media ... Släkten Hasselblad har en historia inom fotografin sedan mitten av 1800-talet. Hasselblads egen kameratillverkning startade år ...
Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ... 1800-talet till nutidRedigera. Åkeshovs slott på 1800-talet på en litografi av Alexander Nay i verket Uplands Herregårdar som ... Agneta Wrede bodde på Åkeshovs slott till sin död 1800. Ätten Stierncrona i fem generationer åren 1720-1853Redigera. Fem ... Agneta Wredes förmak på övervåningen i slottet är uppkallat efter friherrinnan Agneta Wrede af Elimä (1718-1800), som var gift ...
Mot bakgrund av stadens turbulenta 1900-talshistoria med totalitära styrelseskick (fascism och kommunism), demografiska ... Under 1700- och 1800-talet styrdes staden av österrikare, ungrare och kroater för att 1870 slutligen knytas till den ungerska ... Rijeka har under större delen av sin moderna historia varit en viktig hamnstad och från 1800-talet ett viktigt industriellt ... Under den österrikiska och österrikisk-ungerska administrationen på 1800-talet upplevde Rijeka ekonomisk tillväxt och flera av ...
Mot bakgrund av stadens turbulenta 1900-talshistoria med totalitära styrelseskick (fascism och kommunism), demografiska ... Nikola Hosts park - anlagd på 1800-talet och belägen strax söder om Rijekas naturhistoriska museum. En av stadens äldsta parker ... Rijeka har under större delen av sin moderna historia varit en viktig hamnstad och från 1800-talet ett viktigt industriellt ... Under den österrikiska och österrikisk-ungerska administrationen på 1800-talet upplevde Rijeka ekonomisk tillväxt och flera av ...
2014 Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, 1997 Bruksföremål av plast: materialen, ... Namnet på godset var Farsta och båda namnen användes parallellt fram till att det delades upp i början av 1800-talet: godset ...
Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ... Vid mitten av 1800-talet bodde dragonen Gustaf Abraham Pihl på torpet. Då fick torpet namnet Abrahamsberg. (BHF & SSM) ... Skålropar anses vara från bronsåldern (1800-500 f.Kr.). (BHF & SSM). *Bronsålderslämningar på Skidbacksberget, Abrahamsberg, ( ...
Svensk industridesign en 1900-talshistoria, Lasse Brunnström, Norstedts, 1997. *Bruksföremål av plast: materialen, formgivarna ... Namnet på godset var Farsta och båda namnen användes parallellt fram till att det delades upp i början av 1800-talet: godset ...