Huset är uppfört någon gång på 1700-talet, senast 1759, och blev byggnadsminnesmärkt 1967.[1] Gården inhyser numera ... Den nya krogens inredning hämtar sin inspiration från huset och dess 1700-talshistoria, tolkat på ett fritt och mer modernt vis ...
Han ägnade sig åt bland annat Finlands 1700-talshistoria och behandlade därtill olika ekonomisk-historiska frågor. Bland ...
... och 1800-talet samt Uppsala stads 1900-talshistoria. Hans Norman växte upp i Edsbergs församling i Närke. Han tog studentexamen ... Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824. (red. H. Norman). Antologi. Andra utökade ...
... bland annat om renässansen och om Torgaus 1900-talshistoria som ort för nazistiska militärfängelser och sovjetiska fångläger. ... Från 1400-talet fram till mitten av 1700-talet höll man björnar i slottets vallgrav, en feodal tradition som återupplivades på ...
... och 1900-talshistoria. Kopparsmedjan från 1600-talet Norr om staden passerar Bundesstrasse 188 som förbinder staden med de ... Kapellet användes från början av 1700-talet som salt- och kornmagasin och är idag en evenemangslokal. Stadsmuren, till större ... Förvaltningsbyggnaderna från början av 1700-talet inhyser idag ett slottshotell. Rådhuset, påbörjat 1430 och med sin dekorativa ...
Författaren och sociologen Horst Bosetzky har i flera böcker skildrat Schmöckwitz 1900-talshistoria. Kulturminnesmärkta hus vid ... Fram till 1700-talet låg orten på en ö i floden Dahme, som senare blev till en halvö. Fiskarbyn Schmöckwitz omnämns första ... Under 1700-talet grundades bosättningarna Karolinenhof, väster om Dahme, och Rauchfangswerder, öster om Zeuthener See. ...
... s 1900-talshistoria kännetecknas av tekniska framsteg, industrialisering, stora politiska förändringar och även krig. ... 1700-talet[redigera , redigera wikitext]. Under 1700-talet genomgick Karlovac flera omkonstruktioner och anpassningar med syfte ... I slutet av 1700-talet hade Karlovac utvecklats till en viktig marknadsplats för vete, majs, salt, timmer och tobak. Av den ...
... vars uppgång och fall kom att dominera ortens 1900-talshistoria. I Fredriksberg återupptogs också en kalkstensgruva, vars ... Namnet Fredriksberg valdes för att hedra kung Fredrik I. Under både 1700- och 1800-talen var järnhanteringen den dominerande ... uppförd på 1700-talet (ej att förväxla med Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn). På Skarpa, ett av de östra områdena, finns ...
Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ^ Brommaboken 1990, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Bromma ... Den enda äldre byggnaden är det lilla båtsmanstorpet med stuga och bod från slutet av 1700-talet. Lilla Ängby gård i Blackeberg ... Torpet är troligen från 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet bodde dragonen Gustaf Abraham Pihl på torpet. Då fick torpet ...
Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ... Torpet är troligen från 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet bodde dragonen Gustaf Abraham Pihl på torpet. Då fick torpet ... Den enda äldre byggnaden är det lilla båtsmanstorpet med stuga och bod från slutet av 1700-talet. ...
1900-talshistoria[redigera , redigera wikitext]. Gåshagas markområde närmast havet i den östra och nordöstra delen var länge ... På kartor från 1700-1800-talet över Lidingö finns ett stort antal strömmingsvarp markerade runt om ön. Varparna var fasta ...
ISBN 91-0-039434-3. ^ Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan ... Under 1700-talet ökades Åkeshov med Ålstens gård och Beckomberga gård och omfattade, när det var som störst, ungefär halva ... I mitten av 1700-talet ärvde Gabriel Stierncronas son David Stierncrona Åkeshovs slott. Han gifte sig med friherrinnan Agneta ... År 1747 skedde en invändig renovering av Åkeshovs slott med Carl Hårleman (1700-1753) som arkitekt. Det var samma år som Agneta ...
Brommaboken 1999, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift, Några händelser i Brommas 1900-talshistoria, sidan 17. ... 1700-taletRedigera. Vapenskölden över huvudingången på Åkeshovs slott, Anno 1723, med Gabriel Stierncronas och hans hustrus, ... Under 1700-talet ökades Åkeshov med Ålstens gård och Beckomberga gård och omfattade, när det var som störst, ungefär halva ... I mitten av 1700-talet ärvde Gabriel Stierncronas son David Stierncrona Åkeshovs slott. Han gifte sig med friherrinnan Agneta ...
Mot bakgrund av stadens turbulenta 1900-talshistoria med totalitära styrelseskick (fascism och kommunism), demografiska ... Under 1700- och 1800-talet styrdes staden av österrikare, ungrare och kroater för att 1870 slutligen knytas till den ungerska ... År 1446 införlivades staden i det Habsburgska riket men det var först från mitten av 1700-talet som staden började växa i ... i företrädesvis venetiansk barockstil härrör från de sista större ombyggnationerna i slutet av 1600-talet och början av 1700- ...
Mot bakgrund av stadens turbulenta 1900-talshistoria med totalitära styrelseskick (fascism och kommunism), demografiska ... År 1446 införlivades staden i det Habsburgska riket men det var först från mitten av 1700-talet som staden började växa i ... Under 1700- och 1800-talet styrdes staden av österrikare, ungrare och kroater för att 1870 slutligen knytas till den ungerska ... i företrädesvis venetiansk barockstil härrör från de sista större ombyggnationerna i slutet av 1600-talet och början av 1700- ...