Glukos-1-fosfat omvandlas till UDP-glukos med hjälp av uridyltransferas (också kallat UDP-glukos-pyrofosforylas). I denna ... Glukos-6-fosfat omvandlas till glukos-1-fosfat. Detta katalyseras av enzymet fosfoglukomutas. En intermediär i denna omvandling ... 4-alfaglukandelningsenzym skapar förgreningar genom att överföra några glukosenheter i änden på en glykogenkedja till en punkt ...
... , även känt som branching enzyme är ett enzym involverat i syntesen av glykogen i kroppens celler. ... Det överför en kedja med 1-4-alfaglykanbindningar till en annan kedjas primära hydroxigrupp, vilket skapar en 1-6-binding. ...