Sjukdomar~ 45714+
Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser~ 10822+
Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi~ 8572+
Organismer~ 6484+
Fenomen och processer~ 6309+
Anatomi~ 6162+
Kemikalier och läkemedel~ 5979+
Psykiatri och psykologi~ 4095+
Humaniora~ 3238+
Specialiteter och yrken~ 1591+
Hälso- och sjukvård~ 1175+
Informatik~ 576+
Personer~ 154+
Geografiska orter~ 10+
Publikationers särdrag~ 5+
Teknologi, industri, lantbruk~ 1+