Sjukdomar~ 75212+
Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser~ 19096+
Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi~ 15262+
Anatomi~ 11584+
Organismer~ 10302+
Fenomen och processer~ 9687+
Kemikalier och läkemedel~ 8903+
Psykiatri och psykologi~ 6416+
Humaniora~ 5460+
Specialiteter och yrken~ 2483+
Hälso- och sjukvård~ 1863+
Informatik~ 879+
Personer~ 260+
Geografiska orter~ 34+
Publikationers särdrag~ 7+
Teknologi, industri, lantbruk~ 1+