Sjukdomar~ 73490+
Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser~ 18611+
Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi~ 14866+
Anatomi~ 11145+
Organismer~ 10100+
Fenomen och processer~ 9498+
Kemikalier och läkemedel~ 8746+
Psykiatri och psykologi~ 6287+
Humaniora~ 5330+
Specialiteter och yrken~ 2431+
Hälso- och sjukvård~ 1827+
Informatik~ 865+
Personer~ 254+
Geografiska orter~ 33+
Publikationers särdrag~ 7+
Teknologi, industri, lantbruk~ 1+