Sjukdomar~ 60425+
Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser~ 14868+
Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi~ 11695+
Anatomi~ 8600+
Organismer~ 8402+
Fenomen och processer~ 7943+
Kemikalier och läkemedel~ 7412+
Psykiatri och psykologi~ 5239+
Humaniora~ 4253+
Specialiteter och yrken~ 2017+
Hälso- och sjukvård~ 1538+
Informatik~ 743+
Personer~ 193+
Geografiska orter~ 30+
Publikationers särdrag~ 5+
Teknologi, industri, lantbruk~ 1+