Zinkfingrar är DNA-bindande regioner (även om det finns zinkfingrar som t.ex. binder andra proteiner) som är mycket varierande ... Vissa zinkfingrar nyttjar sig av andra kofaktorer än zink såsom järn medan vissa helt saknar metall-kofaktorer[13]. Tillika ... 2.5 Klass: Zinkfingrar med varierande beståndsdelar. 3 Superklass: Helix-turn-helix 3.1 Klass: Homeoregion. 3.1.1 Familj: ... 2.2 Klass: skiftande Cys4 zinkfingrar. 2.2.1 Familj: GATA-transkriptionsfaktorer. 2.3 Klass: Cys2His2 zinkfingerregioner. 2.3.1 ...
De kortaste domänerna, som zinkfingrar, stabiliseras av metalljoner eller svavelbryggor. Strukturmotiv (ett närbesläktat ...
... tertiärZinkfingrarPuppTranskription, genetiskProteinbindningGenom, insektKroppsutformningOogenesisDödsgenerMorfogenesKromosomer ...