om endast klass G-antikroppar utan virusgener finns i blodet indikerar detta en överförd, men härdad sjukdom. Samtidigt finns ...
... genetiskVirusgenerNukleinsyrakonfigurationGenetiska mallarMitosBakteriekromosomerGenominstabilitetKinetikBindningsplatser ...
Forskare misstänker att virusgener i GMO-grödor kan framkalla sjukdom. Torbjörn Sassersson red. - 22 januari 2013 kl 10:52. 2 ...
Ka-Wei Tangs grupp har utvecklat en datorbaserad teknik för att förutsättningslöst karaktärisera vilka virusgener som uttrycks ...
VirusförökningGenom, viraltFylogenesSjukdomsalstrande förmågaAminosyrasekvensVirusgenerVirussammansättningBassekvensReplikon. ...