... och var med och utvecklade videobandinspelning vid teknikföretaget Ampex. Han grundade företaget Dolby Laboratories. Dolby var ...
En medlem har låtit omvandla en videobandinspelning till digitalt format för Trissjolle SM 1999, Norrköpings Segelsällkap, ...
15 Ange datainsamlingsmetod: Ostrukturerade intervjuer Halvstrukturerade intervjuer Fokusgrupper Observationer Video-/bandinspelning ...
Engelsk titel: Acknowledgement and recognition expressed as verbal- and nonverbal communication between patient and physical therapist Författare: Stokkenes G Språk: Nor Antal referenser: 12 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 99105697 ...
Engelsk titel: How to use simulators in teaching nurse anesthetists how to use medical technical equipment? Författare: Haaland A Språk: Nor Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Symposium UI-nummer: 04043422 ...
Modeller, anatomiskaMultimedierCD-romAutomatiseringAudiovisuella hjälpmedelVideobandinspelningKvalitetskontrollVideomikroskopi ... principerMultimedierCD-romEnkäterAudiovisuella hjälpmedelMikrofilmningVideobandinspelningMolekylsekvensdataKatalogisering ...