Namnet kommer av familjen Vibrionaceae, där bland annat släktet Vibrio ingår.[1] ...
Clavelina miniata bakterier Vibrionaceae Photobacterium fischeri/Vibrio fischeri Photobacterium phosphoreum/Vibrio phosphoreum ...
Vibrionaceae *Aeromonas hydrophila CCUG 217. *Plesiomonas shigelloides CCUG 27761. *Vibrio parahaemolyticus CCUG 51447 ...
Listonella 0 frågor En art gramnegativa bakterier i form av böjda stavar inom familjen Vibrionaceae. Organismerna är ...
Tillhör domänen Bakterier, phylum Proteobacteria (gamma-grupp), beställa Vibrionales, family Vibrionaceae.. Vibrio cholerae Det ...
Placeringen av Aeromonas och Plesiomonas i familjen Vibrionaceae är helt baserad på fenotypiska egenskaper. Senare studier med ...
En grupp proteobakterier bestående av fakultativt anaeroba och fermenterande, gramnegativa bakterier.
... spiralformiga bakterier i släktet Vibrionaceae som bl.a. ger upphov till kolera. ... korta, spiralformiga bakterier i släktet Vibrionaceae som bl.a. ger upphov till kolera. ... short spiral-shaped bacteria of the Vibrionaceae family; causes diseases such as cholera. ...