... nster och veterinärverksamhet, andra samhälleliga och personliga tjänster, förvärvsarbete i hushå ... r de är småbarnsföräldrar och varför väljer de att göra karriär? Vad är orsak och ... rskild utbildning 0 s Militärt arbete Samtliga, procent Samtliga, antal Könsfördelning Kvinnor Män 29 71 47 ... Idag är den rättsliga normen att kvinnors arbete är lika mycket värt som mäns när de utför ...