Men nu är vi åter tillbaka att vårda i hemmet, där de närstående får ta sig an den ibland mycket krävande rollen som vårdare. ... Det handlar om upplevelser kring rollen som vårdgivare, dess påfrestningar och förändrade familjerelationer. Andra delen ... På 1960-talet uppkom hospice, där sjukvården tog över rollen som vårdare. ...
Jag har inte motsatt mig att barn får ha fler än två vårdare. Men det ska ske med båda vårdnadshavarens samtycke, om det gäller ... Jag tror att det viktigaste för barnet är att styrka barnets primära familjerelationer i vardagen. Jag tror att det viktigaste ... Och du får faktiskt skylla dig själv, när jag menar att du försöker jämna vägen för polyamorösa familjerelationer, när du ... Sedan finns det alltid undantag - dåliga pappor och mammor, urusla familjerelationer. Men det naturliga - om man får använda ...
Jag har inte motsatt mig att barn får ha fler än två vårdare. Men det ska ske med båda vårdnadshavarens samtycke, om det gäller ... Jag tror att det viktigaste för barnet är att styrka barnets primära familjerelationer i vardagen. Jag tror att det viktigaste ... Och du får faktiskt skylla dig själv, när jag menar att du försöker jämna vägen för polyamorösa familjerelationer, när du ... Sedan finns det alltid undantag - dåliga pappor och mammor, urusla familjerelationer. Men det naturliga - om man får använda ...
När familjerelationer är stabila och stödjande kan individer som hanterar psykiska problem eller störningar vara mer lyhörda ... När familjerelationer är stabila och stödjande kan individer som hanterar psykiska problem eller störningar vara mer lyhörda ... Psykologiskt stöd och psykologisk utbildning för familjer/vårdare * Schizofreni och paranoia * Sexuell dysfunktion ...