... genom avdunstning och växttranspiration, med nära 30 millimeter per år (utslaget över avrinningsområdets hela yta) från 1900- ...