Nervsystemets sjukdomar 5 frågor Sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ... Sklerala sjukdomar 0 frågor * Uvealsjukdomar 0 frågor * Åderhinnesjukdomar 0 frågor Sjukdomstillstånd hos åderhinnan (koroidea ... Blod- och lymfatiska sjukdomar 1 fråga Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar ... Sjukdomar 41 frågor * Bakterie- och svampinfektioner 1 fråga Specifika eller ospecifika infektioner orsakade av bakterier och ...