Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd ...
Vi djupdök i fältet kritisk läsning och genomförde nya undervisningsmodeller som vi filmade och sedan analyserade. ...
Tvasprakig utveckling i skolaldern : en jamforelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller. Create Alert. Styrelsen ... sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller. Front Cover. Veli Tuomela. Centrum för Tvåspråkighetsforskning, 2001 - ...
... är särskilt intresserade av två undervisningsmodeller: holism och pluralism.. Ekonomin är de medel tillsammans med det ...
Vidare måste utbildningen väcka nyfikenhet genom kreativa undervisningsmodeller, något man bara får genom högkvalitativ ...
Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har visat sig lovande för att förbättra effektiviteten hos undervisningsmodeller ...
Den teoretiska grunden är densamma men i den här nya serien har evidensbaserade undervisningsmodeller speciellt anpassade till ... det presenteras många olika undervisningsmodeller och hon understryker hela tiden lärarens möjlighet att göra skillnad. Oavsett ...
Forskningsprojektet arbetar med att ta fram undervisningsmodeller och läromedel för lärare och elever så att musiklektionerna ...
Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller ...
James Nottingham föreläser om: Utmanande lärande i klassrummet , Undervisningsmodeller , Utmanande lärande i förskolan ...
... även av mer flexibla undervisningsmodeller, som inte kräver en tydlig uppdelning av elevernas olika språk utan snarare ...
Den teoretiska grunden är densamma men i den här nya serien har evidensbaserade undervisningsmodeller speciellt anpassade till ... det presenteras många olika undervisningsmodeller och hon understryker hela tiden lärarens möjlighet att göra skillnad. Oavsett ...
Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. ...
UndervisningsmodellerProgramevalueringEnkäterTandkirurgiRetrospektiva studierRollspelDatainsamlingProspektiva studier ... och FV-block/ST-tjänstKlinisk kompetensUndervisningsmodellerMedicinska högskolorFakultetSpecialistutbildning, läkareKlinisk ...