Ubikvitin är ett protein med 76 aminosyror vars huvudsakliga syfte är att "märka" andra intracellulära proteiner som ska brytas ...
Engelsk titel: The smart garbage collector of the cells Författare: Wentzel AK Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 04123475 Personnamn som ämnesord: Rose I ; Hershko A ; Ciechanover A ...
Engelsk titel: Medical significance of the Nobel Prize in chemistry Författare: Hake CM Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Intervju UI-nummer: 05013750 Personnamn som ämnesord: Ciechanover A ...