Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder | lagen.nuUngdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder | lagen.nu

Tvärsnittsstudier är relativt billiga att genomföra och kan därför användas för en första orienterande undersök- ... Uppgifterna hämtas från upprepade jämförbara tvärsnittsstudier. I några fall gäller de tillgängliga uppgifterna läsår eller ...
more infohttps://lagen.nu/sou/2006:77

Tvärsnittsstudie - WikipediaTvärsnittsstudie - Wikipedia

Man bör vara uppmärksam på att tvärsnittsstudier innebär risk för skensamband. Det föreligger en betydande skillnad gentemot ...
more infohttps://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A4rsnittsstudie

Återställer lågfrekvent elektroakupunktur ...  | FoU i SverigeÅterställer lågfrekvent elektroakupunktur ... | FoU i Sverige

Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies) Befolkningsstudier (Population Surveillance) Klinisk prövning (Clinical Trial) ...
more infohttp://www.researchweb.org/is/sverige/project/17611?show_hidden_options=true

Kognitiv funktion vid operation av hypofystumör | FoU i Västra GötalandsregionenKognitiv funktion vid operation av hypofystumör | FoU i Västra Götalandsregionen

Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies) (Only selected options are displayed. Click here to display all options) ...
more infohttp://www.researchweb.org/is/vgr/project/246501

Annika Norell-Clarke  | HKR.seAnnika Norell-Clarke | HKR.se

Genom upprepade tvärsnittsstudier undersöker forskningsprogrammet hur barns och ungdomars hälsa påverkats av förändringarna. ...
more infohttps://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-halsovetenskap/medarbetare-fakulteten-for-halsovetenskap/annika-norell-clarke/

Söka, värdera, referera - Region SkåneSöka, värdera, referera - Region Skåne

Några exempel är kohortstudier, tvärsnittsstudier, fall-kontrollstudier. Översiktsartiklar. Översiktsartiklar är ...
more infohttps://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sjukhusbiblioteken/Soka-vardera-referera/

Den musicerande människan - kultur och arv i samspelDen musicerande människan - kultur och arv i samspel

Tidigare forskning om dessa frågor bygger på korrelationer i tvärsnittsstudier, och kan inte säga något om vad som orsakar vad ... Den mesta forskningen om dessa frågor bygger på korrelationer i tvärsnittsstudier, och kan därför belägga dessa numera ...
more infohttps://www.umu.se/forskning/projekt/den-musicerande-manniskan--kultur-och-arv-i-samspel/

Twitch Academy - Att tolka och granska vetenskapliga studier - TwitchTwitch Academy - Att tolka och granska vetenskapliga studier - Twitch

Tvärsnittsstudier. Epidemiologiska studier kan även vara experimentella t.ex. interventionsstudier. Oavsett typ av ...
more infohttps://twitchhealth.se/twitch-academy-att-tolka-och-granska-vetenskapliga-studier/

Hjärnfysikbloggen - Bloggare på Runners World | Runners WorldHjärnfysikbloggen - Bloggare på Runner's World | Runner's World

I januari i år kom en metastudie bestående av 16 tvärsnittsstudier och en randomiserad studie som utvärderade effekterna av MBT ...
more infohttps://www.runnersworld.se/blogs/hjarnfysik/index.htm?tag=257

Sanningen om Biggest Loser - Runners WorldSanningen om Biggest Loser - Runner's World

I januari i år kom en metastudie bestående av 16 tvärsnittsstudier och en randomiserad studie som utvärderade effekterna av MBT ...
more infohttps://runnersworld.se/blogg/sanningen-om-biggest-loser/

Patient-specifik funktionell skala: test-retest ...  | FoU i Västra GötalandsregionenPatient-specifik funktionell skala: test-retest ... | FoU i Västra Götalandsregionen

Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies) Valideringsstudier (Validation Studies) (Only selected options are displayed. Click ...
more infohttps://au.researchweb.org/is/vgr/project/718

HFD 2011:26 | lagen.nuHFD 2011:26 | lagen.nu

Fynd i en kohortstudie eller en fall/kontrollstudie eller överensstämmande fynd i flera tvärsnittsstudier av vilka åtminstone ...
more infohttps://lagen.nu/dom/hfd/2011:26

Att välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? -  ppt ladda nerAtt välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? - ppt ladda ner

tvärsnittsstudier (dvs. individer studeras över utsträckt tid eller vid ett tillfälle) Experimentella studier - studie av en ...
more infohttp://slideplayer.se/slide/2992444/

Vilka är de mest riskfyllda spelen? - PDFVilka är de mest riskfyllda spelen? - PDF

Nästan alla befolkningsstudier är tvärsnittsstudier som mäter nuvarande spelproblem. Longitudinella studier mäter förändringar ...
more infohttp://docplayer.se/2308024-Vilka-ar-de-mest-riskfyllda-spelen.html

mars « 2013 «  Lyckobloggenmars « 2013 « Lyckobloggen

Givetvis bör man alltid tolka resultat från tvärsnittsstudier med försiktighet. Men resultaten utmanar utan tvekan ...
more infohttp://www.lyckobloggen.se/?m=201303

Följsamhet till livsstilsrådFöljsamhet till livsstilsråd

I två tvärsnittsstudier (högt blodtryck respektive diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol) skrev författarna att ...
more infohttps://www.sbu.se/ut201719

Följsamhet till livsstilsrådFöljsamhet till livsstilsråd

I två tvärsnittsstudier (högt blodtryck respektive diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol) skrev författarna att ...
more infohttp://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/foljsamhet-till-livsstilsrad/

ABIS 10 år | ABIS studienABIS 10 år | ABIS studien

De olika delstudierna utgörs av epidemiologiska tvärsnittsstudier med beskrivande och analytisk karaktär. Vi har vänt oss till ...
more infohttp://www.abis-studien.se/hem/artikelarkiv/abis-10-%C3%A5r-10360155

TänderTänder

"Den främsta kritiken mot de ingående studierna är dock att de är tvärsnittsstudier som ju inte kan visa på orsakssamband. De är ...
more infohttp://www.informationskriget.se/category/halsa/tander/