Tidigare kända medel av detta slag var vid detta tillfälle kininet mot frossa och i viss mån även salicylpreparaten mot akut ... orsakades av bakterien Treponema pallidum. Ehrlich inledde därför ett systematisk sökande efter användbara substanser som ... Före införandet av arsfenamin hade specifika medel mot sjukdomar orsakade av bakterier ej kunnat framställas, medan sjukdomar ...
... är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av en bakterie som heter Treponema pallidum. Sjukdomen indelas i tre ...
The distribution of lagomorph syphilis caused by Treponema paraluisleporidarum in Europe [Article]. European Journal of ... Medel mot hudparasiter på häst. *Minska parasitsmitta i hagarna - Betesplanering och andra metoder ...