Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Transkriptionsfaktorer, som styr genuttrycket. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
Detta motiv förekommer i transkriptionsfaktorer. Helix-turn-helix: Beta-hårnål: Strukturell linjering är en viktig metod för ...
... transkriptionsfaktorer ...
... transkriptionsfaktorer ...
I de flesta barnleukemier ger fusionsonkogener upphov till felaktiga så kallade transkriptionsfaktorer. Det är en grupp ... Precis som i barnleukemier ger flertalet upphov till förändrade transkriptionsfaktorer. En fusionsonkogen, en tumörtyp. Genom ...
Transkriptionsfaktorer är verksamma inne i cellens kärna och har som uppgift att aktivera gener, något som i förlängningen ... Just dessa transkriptionsfaktorer har effekt på flera olika gener som producerar inflammatoriska proteiner. ... Anledningen till att cellerna tycktes ständigt aktiverade kunde spåras till två olika så kallade transkriptionsfaktorer. ...
För ungefär 40 år sedan observerades att dessa transkriptionsfaktorer hittar sina bindningsställen på DNA långt snabbare än vad ... transkriptionsfaktorer - binder till specifika platser på DNA för att slå på eller av vissa gener, vilket i sin tur styr ...
... så kallade transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorer har visat sig vara viktiga vid utvecklingen av olika sjukdomar, t ex ...
Proteinerna PapB och FocB tillhör en sådan styrande grupp (s.k. transkriptionsfaktorer) och påverkar bildningen av P- och F1C- ... Molekylär analys av transkriptionsfaktorer i adhesinoperon hos uropatogena E. coli). Disputationen äger rum kl. 10.00 i Major ...
Samma transkriptionsfaktorer fungerar både i människa och mus, vilket visar att deras kombinerade effekt har bevarats under ... För att lyckas använde forskarna olika transkriptionsfaktorer, proteiner som fungerar som en sorts genreglerare, och som styr ...
... och speciellt vilken roll så kallade transkriptionsfaktorer har. De har visat att när en sådan transkriptionsfaktor aktiveras i ...
Två transkriptionsfaktorer sätter cellen i energisparläge. 19 februari, 2019. NY STUDIE. I en ny publikation i tidskriften ...
Två transkriptionsfaktorer sätter cellen i energisparläge. 19 februari, 2019. NY STUDIE. I en ny publikation i tidskriften ...
... leder till aktivering av GLI-transkriptionsfaktorer och aktivering av hedgehog-målgener, av vilka många är involverade i ...
... och den antiinflammatoriska funktionen beror på transrepression av proinflammatoriska transkriptionsfaktorer såsom nuklear ...
... är translokationer till TCR-loci som leder till aktivering av olika transkriptionsfaktorer, t.ex. HOX11, MYC, RBTN1, RBTN2, ...
växtolja, oljeväxt, kolallokering, transkriptionsfaktorer, bioteknik, biobränsle, knölar. URN:NBN:. urn:nbn:se:slu:epsilon-5- ... nu kan göras på en nivå som tillåter radikala omprogrammeringar av växtens cellmetabolism med hjälp av transkriptionsfaktorer. ...
Det är möjligt genom att modifiera de mogna cellerna med fyra gener för proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. De ...
Det är möjligt genom att modifiera de mogna cellerna med fyra gener för proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. De ...
Transkriptionen regleras av en m ngd olika transkriptionsfaktorer. P detta s tt f rm r cellen producera de r tta RMA- ...
... bland annat transkriptionsfaktorer, som styr hur och när gener är aktiva).. Måttet på utveckling. Måttet som används i studien ...
Där fungerar de som stimulerande transkriptionsfaktorer när de binds till sina mottagare. När dessa mottagare inte kan binda ...
Alenius och hans kolleger är först med att gå igenom alla 753 genreglerande gener, så kallade transkriptionsfaktorer, i ... påverkas inte eftersom de styrs av andra transkriptionsfaktorer.. ...
Vilka transkriptionsfaktorer som är aktiv, dvs de ämnen som styr vilka gener som ska vara aktiva för att producera olika ...
I cytoplasman eller i kärnan Transkriptionsfaktorer - Ligandbindande domän DNA-bindande domän Transaktiverande domän (reglerar ... transkriptionsfaktorer etc. Figures_Hi-res\ch13\cell3e13280.jpg ...
... som handlar om funktionen av sex olika transkriptionsfaktorer i vedbildning. Funktionella och molekylära studier bedrivs i både ... Beskrivning Deltagande i ett projekt (Identifiering av nya transkriptionsfaktorer i vedbildning) som handlar om funktionen av ... sex olika transkriptionsfaktorer i vedbildning. Funktionella och molekylära studier bedrivs i både arabidopsis och hybridasp. ...
En nivå är så kallade transkriptionsfaktorer. En gen kan styra en annan genom att dess kodade protein binder till den så ...
Aktivatorer och målgener för rel / nf-kappab transkriptionsfaktorer. Du kan rädda några av rhizomerna för nästa års gröda. Jag ...
... upptäckt avslöjade dubbla roller för icke-kodande genomiska regioner och deras samspel med lokala transkriptionsfaktorer och ...