... polyomavirus: Antigener från polyomavirus som orsakar infektion och celltransformation. Det stora T-antigenet behövs för ... De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.CD86-antigenerTransformationsantigener, ... polyomavirusCD95-antigenerHLA-antigenerCD5-antigenerSvampantigenerH-2-antigenerCD56-antigenerMaskantigenerReceptorer, antigen, ... polyomavirusCD95-antigenerHLA-antigenerCD5-antigenerSvampantigenerH-2-antigenerCD56-antigenerMaskantigenerReceptorer, antigen, ...