Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material ... Lipofectamin är en populär metod men långt ifrån den enda för att åstadkomma transfektion. Alternativ existerar, såsom ... Det finns olika tillvägagångssätt för att åstadkomma transfektion, där olika metoder har olika effektivitet samt toxicitet för ...
Genom transfektion och transformation överförs vektorn till celler eller bakterier. Då bakterierna haft möjligheten att ta upp ...
Fenotypen Le(b) är resultatet av samverkan mellan Le-genen Le(a) och generna för ABO-blodgrupperna.Transfektion ... T-celler gamma-deltaHjälpar-T-cellerHIV-1PeptidfragmentLewis blodgruppssystemTransfektion ... immunologiskSensitivitet och specificitetCellproliferationTransfektionLymfocytantalProteinbindningCelldifferentieringCross- ... WesternPolyakrylamidgelelektroforesSerologiska testerTransfektionHemagglutinationstesterLymfocytantalCytotoxicitetstester, ...
Proteinmodifiering, posttranslationellAminosyrasekvensSubstratspecificitetAminosyramönsterBindningsplatserMutationTransfektion ...
... genetiskaKassettmutagenesTransfektionPolymeraskedjereaktionHybridiseringIn situ-hybridiseringRestriktionskartläggningIn situ- ... genetiskInsektsgenerDNA-metyleringRNA-interferensKassettmutagenesPlasmiderImmunglobulingenerVäxtgenerTransfektionGenordning ...
AdsorptionProtonerLöslighetVirusförökningAktionspotentialerAlgoritmerAlloster regleringMolekylviktFosforyleringTransfektion ... YtplasmonresonansUltraviolettspektrofotometriSpektralanalysMagnetisk resonansspektroskopiCirkulär dikroismTransfektion ...