Vid en av hjärt-kärlavdelningens arbetsstationer sitter två tekniker och studerar en skinande ny skärm. Det är tyst och stilla ... Inom vuxenvården flyttar den toraxkirurgiska verksamheten samt kardiologi och lungmedicin till Tema hjärta och kärl. ...
Engelsk titel: A case report: descending necrotising mediastinitis in a 10-year old boy Författare: Lindblad I ; Böök K ; Merdan M ; Åberg B Språk: Swe Antal referenser: 10 Dokumenttyp: Fallbeskrivning UI-nummer: 98106271 ...