Tokolytika enbart en gång, förlängd behandling?. Mg behandling som neuroprotektion?. Möte perinatal ARG 15-16 ...
Avbryt eventuell tillförsel av oxytocin (och ge tokolytika). *Lägg patienten i (helst vänster) sidoläge ...
tokolytika och omedelbart kejsarsnitt. *Vid bradykardi med nedsatt variabilitet, eller efter tidigare patologiskt CTG-mönster, ... Vid beslut om sectio kan en bolusdos av tokolytika vara motiverat för att slå ut kontraktionerna och därmed förbättra ... Om inte åtgärder (lägesändring, avstängd oxytocininfusion, tokolytika - uterusrelaxerande) leder till normalisering av mönstret ...