Tioxantener, Klororganiska föreningar, Alkoholer). ...
... tioxantener och butyrofenoner), meflokin, bupropion och tramadol] (se avsnitt 4.4). ...
butyrfenoner, tioxantener), meflokin, bupropion och tramadol (smärtstillande).. Följande läkemedel kan förstärka de serotonerga ...