... bland annat tetraklordibensodioxin (TCDD) som är ett av de starkaste gifterna man känner till ...