... sitt primära effektmått på terapeutisk ekvivalens med Remicade®. I denna studie, med ACR20 som primärt effektmått, uppnådde 73, ...
Psykisk ekvivalens handlar om att inre verklighet likställs med den yttre. I låtsas-läge är istället den yttre verkligheten ... då teorin uppstått under arbetet att ta fram en terapeutisk metod för diagnosen. Teorin går ut på att alla ibland tappar ... Dessa 3 lägen är: Teleologisk hållning Psykisk ekvivalens Låtsas-läge Vid teleologisk hållning upplevs erfarenheter endast ...
Detta förutsätter att terapeutisk ekvivalens kan påvisas i förhållande till redan godkända preparat och att Liproca Depot ger ...
Engelsk titel: One year with the drug reform Författare: Ohlsson O Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05113623 ...
Engelsk titel: The fight between original products and generics Författare: Simson H Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 91012927 ...
California Gold Nutrition Bee Propolis 2X, koncentrerat extrakt, 1000 mg ekvivalens till naturligt tillstånd, hjälper till att ... Terapeutisk manuka honung: Inte längre så alternativ. Även om inte så många studier har gjorts på bipoll… ...
De tar även upp några brister i studien: dels hade den inte tillräckligt hög statistisk power för att visa ekvivalens mellan ... Olika teoretiska perspektiv på terapeutisk förändring. • Vilka tekniker som användes. Sammanfattningsvis fann Conway följande: ...