Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet. Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc. Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300
... stark och uppkopplad arbetsmaskin med perfekt teknologi, både för den professionella lantbrukaren som en maskinstation. ... Söderberg & Haak är Sveriges ledande privata aktör inom maskinhandel för lantbruk, industri och entreprenad. Vi marknadsför ... LANTBRUK 4.0: FULLT UPPKOPPLAD.. För traktorerna i nya 7 TTV-serien erbjuds marknadsledande, intelligent teknik, så att arbetet ... Deutz-Fahr 8280 TTV är en driftsäker, stark och uppkopplad arbetsmaskin med perfekt teknologi, både för den professionella ...
Industri*Teknologi. Teknik*Standarder. Normer. Måttenheter. *Uppfinningar. Patent. *Datateknik. Datakommunikation. Industriell ...
Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI ... Industri och företagande * Företagsekonomi (FEK) * Forskning * Skog och lantbruk * Institutionen för ekonomisk och industriell ... Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt ... "Lantbruksteknik och innovation" är en ny kurs för yrkesverksamma inom teknik, matproduktion och lantbruk. Den kommer även att ...
Ren ättiksbaserad silikonfogmassa resistent mot mögel med BioBlock®- teknologi. För rörelser upp till 25 %. TEKNISKA DATA: ... Industri och lantbruk * Offentliga utrymmen * Sport och utomhusarealer * Infrastruktur * Alla produkter * Teman i fokus * ... Cementbaserad glidkompenserad byggbar fästmassa med Low Dust teknologi och förlängd öppentid. Deformationsklass S1, lämplig för ... Högpresterande, vattenavstötande cementbaserad fogmassa med DropEffect® teknologi för fogar upp till 6 mm. TEKNISKA DATA: ...
Kemisk industri och Processteknik*Exempel på applikationer inom olje, gas och petrokemiska industrin ... Teknologi*Support*Mätteknik. *CFD simuleringar. *Drift- och förlustreducerande tekniker. *Kvalitet*Kvalitetshanteringssystem. * ...
Hur pass djupt går du själv för att förstå VMwares teknologi?. - Jag har alltid sagt att jag fokuserar mer på affärerna och ...
... industri, infrastruktur, förvaltning, kultur och lantbruk. Som exempel bestod Sidas egen expertis inom de areella näringarna av ... givet ny klimat-teknologi, nya konsumtionsmönster och stöd till fattiga länder. Däri bör ingå utökad familjeplanering och ...
User error: Failed to connect to memcache server: localhost:11211 in dmemcache_object() (line 415 of /srv/gamla-sites/docroot/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc ...
Teknologi, industri, lantbruk1. Bevarande av naturresurser. Humaniora2. Forntidshistoria1900-talshistoria ...
Industri*Teknologi. Teknik*Standarder. Normer. Måttenheter. *Uppfinningar. Patent. *Datateknik. Datakommunikation. Industriell ...
Kemisk industri och Processteknik*Exempel på applikationer inom olje, gas och petrokemiska industrin ... Teknologi*Support*Mätteknik. *CFD simuleringar. *Drift- och förlustreducerande tekniker. *Kvalitet*Kvalitetshanteringssystem. * ...
Lantbruk * Framtidens mobilitet * Forskning * Teknologi 30 juni 2017 MICHELIN EVOBIB - innovation Med extremt lågt däcktryck ( ... Teknologi * Framtidens mobilitet * Hållbarhet * Produkter 3 mars 2021 Michelin e.Primacy för svenska bilister som vill göra ... Teknologi * E-mobilitet * Framtidens mobilitet 16 maj 2022 MICHELIN CrossClimate 2 SUV, Experten på Europeiska all-season däck ... Teknologi * Framtidens mobilitet * Forskning 10 december 2020 Michelin kopplar upp alla personbilsdäck med RFID Michelin kommer ...