Myokardscintigrafi med 99m Tc-pyrofosfat ved akutt hjarteinfarkt Engelsk titel: Myocardial 99m Tc-pyrophosphate scintigraphy in ...
Myokardscintigrafi med 99m Tc-pyrofosfat ved akutt hjarteinfarkt *Metastaser och mikrometastaser vid primär kolorektal cancer ...