Tarmlymfa på Svensk MESH. Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Kylös ascites innebär att tarmlymfa finns i bukhinnehålan, och kan förekomma med eller utan infektion. Ultraljud av buk kan ...
Förekomst av tarmlymfa i brösthålan.. Engelsk definition. The presence of chyle in the thoracic cavity. (Dorland, 27th ed) ...
Kylös ascites: Förekomst av tarmlymfa i bukhinnehålan, med eller utan infektion. . Vätska i buken: Ascites.Ansamling av vätska ... i peritonealhålan (bukhinnehålan). Kylotorax: Förekomst av tarmlymfa i brösthålan. Peritonealvenös shunt Parenteral näring, ...
Kylotorax 0 frågor Förekomst av tarmlymfa i brösthålan. * Varansamling i lungsäcken 0 frågor Inflammation med varbildning i ...