Miettinen forskade om kolesterol, lipoproteiner, artärskleros och tarmabsorption. Han tilldelades Matti Äyräpää-priset 1984. ...
Anna-Lena Ungell (mage-tarm, absorption). Prof. Jennifer Dressman (mage-tarm, fysiologi). Dr Peter Dobias (holistisk hundhälsa) ...
Om du vet att du lider av järnbristanemi på grund av dålig tarmabsorption kommer järntillskott inte hjälpa. Vad du behöver är ... Det kan dock även bero på blödningar, dålig kost eller dålig tarmabsorption. ...
Minskad hemoglobin (anemi), nedsatt tarmabsorption (diarré, bukkokning) uppstår med brist på B12 och folsyra. Du måste vara ...
Begränsat arbete hos djur antyder att ökad tarmabsorption av zinkpikolinat kan kompenseras av ökad eliminering. Många som ...
Detta problem löses och dess tarmabsorption maximeras när det föreligger i form av phytosomed partiklar med en lipotropic ...
... vilket gör tarmabsorption mycket långsamt, medan intestinala absorption ökar när partiellt hydrolyserade kolhydrater eller ...
Engelsk titel: Drug therapy of the aged - what happens with the absorption and the sensitivity to drugs Författare: Rundgren Å Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 24 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 08023114 ...
Engelsk titel: Glutamine - a non-essential but important amino acid Författare: Hammarqvist F ; Ahlman B ; Leijonmarck CE ; Petersson B ; Essen P ; Vinnars E ; Wernerman J Språk: Swe Antal referenser: 38 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 92099994 ...
Intag och tarmabsorption av kalcium och av vitamin D. Vid en sänkning av joniserat kalcium (Ca2+) i blodet frisätts PTH som ... Vitamin D-brist (S-25-OH Vitamin D3 , 25 nmol/l) leder till sänkt tarmabsorption av kalcium och fosfat och oftast ökad S-PTH ...
Patienter med Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller dålig tarmabsorption. *Människor med försvagat immunförsvar ...
... ökad benresorption och minskad tarmabsorption av detta mineral. Resorption av benvävnad råder över dess bildning, därför ökas ...