I kommunindelningen har kommunerna grupperats i tre grupper p basis av andelen t tortsbefolkning och folkm ngden i den st rsta ... men under 90 procent av befolkningen bor i t t-orter och d r folkm ngden i den st rsta t torten r under 4 000. ... T tortskommuner r d remot de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent av befolkningen bor i t torter och d r ... Grupperingen har uppdaterats p basis av 2017 rs t tortsgr nsuppgifter.. En t tort r en f rt tning av byggnader med minst 200 ...
I den nya kommunindelningen har kommunerna grupperats i tre grupper p basis av andelen t tortsbefolkning och folkm ngden i den ... men under 90 procent av befolkningen bor i t t-orter och d r folkm ngden i den st rsta t torten r under 4 000. ... T tortskommuner r d remot de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent av befolkningen bor i t torter och d r ... Studerande kan t.ex. om de s nskar vara skrivna p den ort d r de studerar. Ocks bostadsl sa h r till den bofasta befolkningen i ...
... baserar sig p den t tortsavgr nsning som g rs vart femte r i samband med folkr kningen och de uppgifter om t tortsbefolkning ... T tortskommuner utg rs av de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i t torter och den st ... Urbana kommuner r de kommuner i vilka 90 procent av befolkningen bor i t torter eller d r den st rsta t tortens folkm ngd r ... Landsbygdskommuner r de kommuner d r mindre n 60 procent av befolkningen bor i t torder och den st rsta t tortens folkm ngd r ...