Om flaskorna hade inneh llit 50% syrgas hade inte en syrgasf rbrukning p 0,8 L/min gett en l gre syrgashalt i andningskretsen r ...