Strålningen har emellertid behållit sitt namn eftersom man ursprungligen använde synkrotroner. I en lagringsring tillförs ... ty: Bremsstrahlung). Detta utnyttjas i cirkulära acceleratorer (förr synkrotroner, numera lagringsringar), där man accelererar ... Numera används nästan alltid istället för synkrotroner så kallade lagringsringar för produktion av synkrotronstrålning. ...
Klystronrör har sedan utvecklats för mycket högenergetiska tillämpningar, som synkrotroner och radarsystem. ...
att utveckla och använda (tidsupplöst) fotoelektronspektroskopi på synkrotroner (till exempel Max IV i Lund och Bessy II i ... Erfarenhet med forskning på synkrotroner och/eller erfarenhet med laserspektroskopi och erfarenhet med programmering i Matlab ...