Genom reduktion av varje Kg torrt brödavfall erhålls 50-100 gr svamptextilier och 100-200 gr svampproteiner som potentiellt kan ...