Forskare har till exempel visat att svampgener överförts till ärtlusen, vilket gjorde att lusen kunde producera karotenoider ...