Den fr msta orsaken till svampf rgiftning r att man plockar giftig svamp och anr ttar den som f da" Informationsblad fr n ...
Misst nker man svampf rgiftning s r det akuten bums som g ller, stoppa fingrarna i halsen och kr ks f r vad livet r dig k rt.. ...
Svampf rgiftning Kunskapskokboken , Mail: [email protected] , Ansvarig utgivare: Krister Hanner ...